pldaendeitptruesuk

Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurüdnitz do ruchu turystycznego

Interreg

 

Tytuł: „Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurüdnitz do ruchu turystycznego”

Most Siekierki - Neurudnitz nad Kostrzyneckim Rozlewiskiem fot. zbiory ZPKWZMost Siekierki - Neurudnitz nad Kostrzyneckim Rozlewiskiem fot. zbiory ZPKWZ

Wniosek aplikacyjny złożony do Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, Oś Priorytetowa I, „Natura i Kultura”

Lider projektu: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Partner projektu: Urząd Barnim-Oderbruch (Niemcy)

Okres realizacji: 2018-2022

Most Siekierki - Neurudnitz  fot. zbiory ZPKWZ 
Most Siekierki - Neurudnitz  fot. zbiory ZPKWZ

Most w Siekierkach – taras widokowy fot. zbiory ZPKWZ
Most w Siekierkach – taras widokowy fot. zbiory ZPKWZ

 Syntetyczny opis projektu:

Celem projektu jest trwałe udostępnienie Mostu Europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej, unikalnej turystycznej atrakcji przyrodniczej oraz pomnika kultury i świadka historii. Ta przeprawa transgraniczna  od 75 lat jest nieczynna. Most składa się z dwóch części: wschodniej (polskiej) wiszącej nad rozlewiskami Odry i zachodniej (niemieckiej) nad głównym korytem Odry. Obie części łączy nasyp. Pierwotny most oddano do użytkowania w 1892 i do roku 1945 służył rozwojowi gospodarki ówczesnych Niemiec. W marcu 1945 r. został zniszczony, a w 1954 r. odbudowany jako strategiczna przeprawa dla wojsk Układu Warszawskiego w razie ataku na NATO. W latach 90 XX w. przestał być obiektem militarnym. Most usytuowany jest nad bardzo cennym przyrodniczo obszarem Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, Użytkiem Ekologicznym Kostrzyneckie Rozlewisko. Obszar ten objęty jest także ochroną w ramach sieci NATURA 2000: obszar ptasi - Dolina Dolnej Odry i MittlereOdermündung oraz obszary siedliskowe Dolna Odra i OderwiesenNeurüdnitz. Obszary te należą do transgranicznego obszaru chronionego Unikalna Dolina Dolnej Odry. W bezpośrednim sąsiedztwie mostu gniazduje rzadki chroniony gatunek sowy - puchacz. Część polska mostu otoczona jest kulturowym krajobrazem polodowcowych wyniesień morenowych a w części niemieckiej kulturowym krajobrazem doliny dużej rzeki. Takie położenie mostu powoduje, że jego przystosowanie i użytkowanie turystyczne musi się odbywać w sposób zrównoważony w dbałości o wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Udostępnienie mostu turystom wypełni lukę w systemie komunikacyjnym i pozwoli na częstsze przekraczanie Odry w obydwu kierunkach. Realizacja projektu pozwoli na wielofunkcyjne użytkowanie mostu. Most będzie transgraniczną ścieżką pieszo-rowerową wchodzącą w skład tworzonych obecnie systemowych tras rowerowych województwa zachodniopomorskiego łącząc polskie trasy z systemem niemieckich i międzynarodowych tras rowerowych. Przyczyni się do zwiększenia ponadregionalnego i regionalnego ruchu turystycznego na dalekobieżnych trasach wschód-zachód oraz północ-południe, a przede wszystkim pobudzi lokalny ruch turystyczny w niemieckich i polskich gminach sąsiadujących z mostem. Z mostu rozpościerają się unikatowe widoki na Odrę i jej dzikie, naturalne rozlewiska. Sam most stanowi taras widokowy o łącznej długości 660 m. Dla uatrakcyjnienia turystycznego powstała dwupoziomowa platforma widokowa nad przęsłem mostu pozwalająca również na podziwianie całości mostu jako zabytku techniki. Most zostanie wyposażony w infrastrukturę służącą turystom i edukacji, na nasypie (granicy państw) powstała symboliczna wspólna przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa. Przyczyni się to do wzrostu zainteresowania i rozwoju turystyki w regionie. Odrestaurowane zostały przyczółki mostu. W trakcie realizacji inwestycji przeprowadzone zostaną wspólne warsztaty dla społeczności lokalnych. Ich celem będzie uświadomienie wspólnych wartości przyrodniczych i kulturowych mostu, poszukiwanie wspólnych możliwości zrównoważonego wykorzystania powstającej atrakcji turystycznej oraz zaplanowanie wspólnych wydarzeń związanych z mostem.  Wynikiem warsztatów będzie zbliżenie transgranicznych społeczności pochodzących Niemiec i Polski. Pozwoli to na przygotowanie społeczności lokalnych do korzystania z mostu jako atrakcji turystycznej pobudzającej lokalny wspólny rynek już po oficjalnym otwarciu mostu. W ramach projektu zaplanowano także wspólne działania komunikacyjne i marketingowe. Prawdziwie partnerskie przygotowanie projektu, tożsamość głównych produktów oraz rzeczywista, demonstracyjna, transgraniczna możliwość zrównoważonego wykorzystania turystycznego mostu w tak cennym obszarze przyrodniczym i kulturowym stanowi o jego innowacyjności.

 

Most w Siekierkach fot. zbiory ZPKWZ 
Most w Siekierkach fot. zbiory ZPKWZ

Most w Siekierkach fot. zbiory ZPKWZ
Most w Siekierkach fot. zbiory ZPKWZ

 Główne produkty projektu:

  • Przystosowanie do użytku turystycznego pieszego i rowerowego mostu europejskiego Siekierki – Neurüdnitz,
  • Działania ochronne – analiza przyrodnicza i posadowienie platform dla puchacza,
  • Warsztaty dla społeczności lokalnych po obu stronach granicy,
  • Otwarcie wystawy w wagonie kolejowym,
  • Strona internetowa,
  • Broszura informacyjna,

Most w Siekierkach fot. zbiory ZPKWZ
Most w Siekierkach fot. zbiory ZPKWZ

 


Drukuj  

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Siedziba

ul. Starzyńskiego 3–4
70–506 Szczecin
tel.: 91 48 17 120
fax: 91 48 17 121
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

 

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych

Ryszard Mićko
tel. 91 48 17 120 (sekretariat)
rmicko@zpkwz.pl

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 7.30 - 15.30.

BipFb Icon 325x325 YoutubeIcon

Informacja
Dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach. Korzystamy z plików cookies, aby dostosować Serwis do potrzeb użytkowników. Ma Pani/Pan możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.