Zasady zachowania w parku

Pragniemy udzielić odpowiedzi na często zadawane pytania przez osoby pragnące turystycznie eksplorować nasze parki krajobrazowe, które nie są pewne jakie zasady panują na ich obszarze.

Czy do parków obowiązują bilety? Jakie są godziny otwarcia?
Bilety wstępu, bramy wejściowe i godziny wstępu to instytucje obowiązujące w parkach narodowych. Parki krajobrazowe to obszary o niższym reżimie ochrony, stąd też ich obszar pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu. Podsumowując – nie potrzebujemy biletów aby wejść do parku krajobrazowego. Nie ma tu również ram godzinowych

Czy w parku mogę rozbić namiot, rozpalić ognisko?
Pamiętajmy, że przebywając na terenie parku krajobrazowego zawsze poruszamy się po terenie będącym czyjąś własnością. Najczęściej są to lasy, które udostępnione są zgodnie z instytucją powszechnego korzystania ze środowiska. Zasady obowiązujące w parku nie są jedynymi normami do których musimy się stosować – zwracajmy uwagę czy w danym miejscu nie udostępniono regulaminu który określałby inne zasady postępowania.
Dla bezpieczeństwa swojego i innych przyjmijmy zasadę, iż ogniska rozpalamy tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Nie narazimy wtedy środowiska na ewentualny pożar a siebie na mandat za wzniecanie ognia w miejscu do tego niewyznaczonym.
Jeśli chodzi o rozbicie namiotu, również powinniśmy korzystać z miejsc wyznaczonych, rozbicie się ‘na dziko’ może narazić na interwencję Straży Leśnej lub nerwową reakcję właściciela danej łąki.

Jestem w parku krajobrazowym, to przecież wy jesteście właścicielami terenu!
Otóż nie, to kolejna pomyłka instytucji parku narodowego i krajobrazowego – o ile w parku narodowym administracja obszaru faktycznie jest właścicielem obszaru o tyle w parku krajobrazowym tereny pozostają własnością dotychczasowych właścicieli! Mamy tu zatem zarówno grunty państwowe – tj. lasy, grunty komunalne, i grunty prywatne. Zachowujmy się w związku z tym rozsądnie.

Czy po parku mogę poruszać się samochodem?
Jak wskazano wyżej grunty na terenie parku pozostają w dotychczasowym wykorzystaniu. Stąd też drogi publiczne są dostępne dla użytkowników ruchu drogowego. Inaczej rzecz wygląda w przypadku dróg leśnych. O ile bowiem drogi publiczne są z zasady dostępne, i wymagają wyraźnego oznakowania o ich zamknięciu, o tyle drogi leśne są dostępne dla ruchu kołowego jedynie gdy oznakowanie wyraźnie na to wskazuje. Zasady te dotyczą zarówno samochodu jak i motocykla czy quada. Często w lesie napotykamy otwarty szlaban, który kusi aby wjechać głębiej. Nie róbmy tego, ponieważ możemy narazić się na mandat za nieuprawnione korzystanie z dróg leśnych. W najlepszym wypadku możemy też natrafić przed sobą na kolejny szlaban, który będzie zamknięty, jeśli będziemy mieli pecha i w międzyczasie leśniczy zamknie również pierwszy szlaban zostaniemy odcięci od możliwości wyjazdu. Niezależnie od powyższych zasad w przypadku ruchu turystycznego sugerujemy i apelujemy o korzystanie z innych form poruszania się niż samochód. Przyroda oraz nasz organizm będą nam wdzięczne, jeśli wybierzemy się na spacer lub przejażdżkę rowerową.
A co z jazdą konną?
W przypadku dróg leśnych ustawa o lasach również precyzuje, iż poruszać powinniśmy się po wyznaczonych do tego szlakach. Na drogach publicznych zasady są inne - jazda wierzchem powinna przebiegać po drodze do tego przeznaczonej. Jeśli jednak takiej drogi nie ma, można poruszać się konno poboczem. Gdy nie ma również pobocza, jeździec może poruszać się po jezdni. Jeździec na drogach gruntowych może być w dowolnym wieku, za to ten na drodze twardej musi mieć ukończony 17. rok życia.

Czy mogę wprowadzić psa do parku?
Jak już wskazaliśmy na terenie parku mogą występować grunty różnych właścicieli. Gmina może wprowadzić nakaz prowadzenia psa na smyczy i w kagańcu. Natomiast na terenach leśnych z mocy ustawy pies powinien być prowadzony na smyczy. Pamiętajmy, że pies puszczony luzem może płoszyć i zabijać zwierzynę!

Czy w parku mogę zbierać płody runa leśnego (grzyby, jagody)?
Co do zasady jest to dopuszczalne – zgodnie z zasadą powszechnego korzystania ze środowiska. Pamiętajmy jednak, że zachodzą sytuacje kiedy zbiór jest zabroniony. Jest tak na przykład na obszarze rezerwatu przyrody, w przypadku wprowadzenia zakazu wstępu do lasu (skoro nie możemy wejść do lasu objętego takim zakazem to tym bardziej nie możemy w nim prowadzić zbioru), nie wchodzimy i nie zbieramy również na obszarze stref ochrony zwierzyny, młodników (las do 4 m wysokości), czy lasów nasiennych. Te ostatnie rozpoznamy po żółtych obwódkach na drzewach.
Przebywając w lesie zwracajmy uwagę na oznakowanie, zwykle bowiem w wystarczający sposób informuje ono o niedopuszczalności zbioru.
Pamiętajmy również aby nie zbierać grzybów niejadalnych lub trujących, zubażamy bowiem w ten sposób bazę pokarmową zwierzyny. Nie zbierajmy również jagód przy pomocy narzędzi – używanie zbieraczek (tzw. grzebieni) powoduje uszkodzenie roślinności a to jest już zabronione!

Czy w parku mogę łowić ryby?
Tu sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku zbioru jagód i grzybów – co do zasady jest do dopuszczalne, mogą jednak istnieć miejsca gdzie połów jest zabroniony, są one zwykle oznakowane. Dopuszczalność amatorskiego połowu ryb nie zwalnia jednak od konieczności dochowania innych wymogów – tj. karta wędkarska, wykupione zezwolenie, korzystanie z dopuszczalnego sprzętu i technik, respektowanie okresów i wymiarów ochronnych.

Czy mogę kupić w ZPKWZ mapy parków?
ZPKWZ wydaje szereg materiałów informacyjnych poświęconych wartościom chronionym parków, w tym oczywiście mapy. Dystrybuujemy je zarówno w naszej siedzibie, przy okazji różnego rodzaju jarmarków, świąt, dożynek i innych tego rodzaju imprez. Możemy je również przesłać na zgłoszoną do nas prośbę.
Podkreślamy, że wszystkie materiały edukacyjne i kartograficzne udostępniamy bezpłatnie.

Czy w parku mogę pływać motorówką?
Co do zasady w parkach krajobrazowych obowiązuje zakaz korzystania z łodzi motorowych na zbiornikach wodnych. Odmienne regulacje funkcjonują na dwóch akwenach Drawskiego Parku Krajobrazowego i jednym Barlineckiego Parku Krajobrazowego, oraz na wybranych kanałach w Parku Krajobrazowym Dolina Dolnej Odry. Pamiętajmy, iż nie oznacza to pełnej dowolności. Zasady korzystania sprzętu uregulowane są w katach prawnych dotyczących tych parków dostępnych pod adresem:
http://bip.zpkwz.pl/index.php/podstawa-prawna

Chciałbym odwiedzić siedzibę parku, czy macie wystawę albo ośrodek edukacyjny?
Na chwilę obecną ZPKWZ posiada siedzibę w pomieszczeniach biurowych na terenie Szczecina i nie dysponuje ekspozycją bądź własnym zapleczem edukacyjnym. Prowadzimy zajęcia edukacyjne w porozumieniu z podmiotami posiadającymi takie zaplecze. Liczymy na zmianę stanu posiadania w przyszłości.

Słyszałem, że zbudowaliście punkty widokowe, ile kosztuje wstęp?
Punkty widokowe bądź wieże zrealizowane przez ZPKWZ wykonane zostały w oparciu o środki europejskie i nie podlegają opłatom za wstęp.

Dlaczego mam płacić za pobyt na polu namiotowym osobie prywatnej, gminie lub nadleśnictwu?
Jak już wskazano administracja parku krajobrazowego nie posiada prawa własności terenów wchodzących w skład parku. Opłatę za pobyt na polu namiotowym pobiera podmiot, który jest właścicielem tego pola lub nim zarządza. Niemniej jednak w miejscach użytkowanych rekreacyjnie macie Państwo szansę graniczącą z pewnością napotkać wykonane przez ZPKWZ elementy infrastruktury turystycznej – wiaty, stoły, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne i edukacyjne, gry o tematyce ekologicznej. Są to efekty realizowanych przez ZPKWZ projektów w partnerstwie z podmiotami które są właścicielami danego miejsca.
Ktoś tu zachowuje się nieprawidłowo, proszę przysłać Straż Parku!
W historii funkcjonowania parków krajobrazowych w Polsce funkcjonowała Straż Parku jako wydzielona formacja. Obecnie ta instytucja obejmuje jedynie parki narodowe. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prosimy o informowanie Straży Leśnej/Łowieckiej/Rybackiej/Policji/Straży Gminnej.
Zwracamy jednak uwagę, że ustawa o ochronie przyrody daje pracownikom parków krajobrazowych prawo legitymowania osób naruszających zakazy ustanowione na terenie parków krajobrazowych!

Czy pracownicy parków wypuszczają żmije?
Wbrew pojawiającym się głosom pragniemy podkreślić, iż ZPKWZ nie prowadzi obecnie ani w przeszłości działań introdukcyjnych żmii zygzakowatej, jedynego polskiego jadowitego węża.

 

 

Siedziba

ul. Kopalniana 2
70-761 Szczecin
tel.:  451 167 450
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

 

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych

Ryszard Mićko
tel. 451 167 450 (sekretariat)
rmicko@zpkwz.pl

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 7.30 - 15.30.

Informacja
Dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach. Korzystamy z plików cookies, aby dostosować Serwis do potrzeb użytkowników. Ma Pani/Pan możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.